Navigácia

Obsah

Oznam! - Értesítés!

Typ: ostatné
Upozornenie majiteľov nehnuteľností - Ingatlan tulajdonosok figyelmeztetése

Oznam!

Obecný úrad v Baloni upozorňuje majiteľov nehnuteľností, ktorí získali do majetku alebo predali nehnuteľnosť v roku 2020, na povinnosť podania daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. /tlačivá v prílohe /.

Táto povinnosť sa vzťahuje na každého, kto v roku 2020 predal alebo získal (kúpa, dedičstvo, dar a pod.) nehnuteľný majetok, alebo právoplatne dostal stavebné povolenie, resp. skolaudoval stavbu.

Každú zmenu je potrebné do konca januára ohlásiť na Obecnom úrade, ktorý na základe toho vyrubí daň z nehnuteľnosti za rok 2021. Obecný úrad žiada tých ktorých sa to týka, aby do konca januára odovzdali priznanie dane z nehnuteľnosti.

Podrobnejšie informácie možno získať telefonicky na čísle 0903 209 433, alebo e-mailom na adrese info@obecbalon.sk

Daňové priznanie môžete doručiť elektronicky na mailovú adresu info@obecbalon.sk alebo poštou na adresu Obecný úrad Baloň, 930 08 Baloň 22. Ďakujeme!

 

Értesítés!

A Balonyi Községi hivatal felhívja az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy akik 2020-ban ingatlant adtak el, vagy ingatlan birtokába jutottak, azoknak 2021. január 31–ig ingatlanadó-bevallást kell leadni.

Ez a kötelezettség mindenkire vonatkozik, aki 2020-ban ingatlant adott el vagy ingatlanhoz jutott (vétel, örökség, ajándékozás stb.), vagy pedig építkezést az előírásoknak megfelelően befejezett (kolaudált), ill. megkapta a jogerős építkezési engedélyt.

Minden ilyen jellegű változást január végéig kell bejelenteni a Községi hivatalban, és a hivatal ez alapján veti ki a 2021-es évre az ingatlanadót. A Községi hivatal arra kéri az érintetteket, hogy január végéig szíveskedjenek leadni az ingatlanadó-bevallást. Az ingatlanadó-bevalláshoz szükséges nyomtatványok a mellékletben is megtalálhatóak.

Bővebb információk: a 0903 209 433 telefonszámon vagy az info@obecbalon.sk e-mail címen.

Az ingatlan- adóbevallás leadható mailben az info@obecbalon.sk, vagy postán az Obecný úrad Baloň, 930 08 Baloň 22 címen! Köszönjük!


 

 


Vytvorené: 13. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2021 14:08
Autor: