Navigácia

Obsah

Oznam - Értesítés

Typ: ostatné
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Nyugat-Szlovákiai Vízművek

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov  v dňoch 17.3.2020 – 31.3.2020 v obci Baloň.

 Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 31. 3. 2020 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 575  alebo na stránkach www.zsvs.sk nájdete formulár na nahlásenie stavu vodomeru. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.3.2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobie.

 

A Nyugat-Szlovákiai Vízművek értesítik a lakosságot, hogy az egészégügyi helyzetre való tekintettel nem fogják a vízórákat leolvasni. Kérik, hogy mindenki jelentse be az óra állását 2020. március 31-ig a köv. telefonszámon: 0911 044  575, vagy a www.zsvs.sk oldalon található nyomtatványon, ellenkező esetben a fogyasztás átlagát fogják kiszámlázni.


Vytvorené: 17. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2020 08:14
Autor: