Navigácia

Obsah

Informačný materiál - Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Typ: ostatné
Informačný materiál - Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatás

Rozhodnutie - ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí

Rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV /prvá aktualizácia/

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 /druhá aktualizácia/

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (štvrtá aktualizácia)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (O zákaze a obmedzení prevádzok)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (Zmena a doplnenie opatrenia HH SR)

10 odporúčaní pri COVID-19

10 ajánlás a COVID-19 koronavírushoz

Čo robiť, ak ste chorý - COVID-19

Mit tegyünk, ha megbetegedtünk - COVID-19

Pomoc sebe a druhým - COVID1-9

Mit tehetünk magunkért és hogyan segíthetünk másoknak? - COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia - COVID-19

A megbetegedés nagyobb kockázatának kitett személyek - COVID-19

COVID-19 Fertőzés megelőzési tanácsok

Uznesenie vlády Slovenskej republiky ć. 115 z 18. marca 2020 (NÚDZOVÝ STAV)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (karanténne opatrenia s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00)

Usmernenie hlvaného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)

Uznesenie vlády Slovesnkej republiky č. 169 z 27. marca 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - ZMENA režimové opatrenia HH SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 s spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Štátna karanténa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 - Rozšírenie núdzového stavu

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 z 16. apríla 2020 - Rozšírený NÚDZOVÝ STAV

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Opatrenie pre nosenie rúšok

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Opatrenie schôdze štátnych orgánov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Opatrenie štátna karanténa 16.04.2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 196 z 2. apríla 2020 k návrhu Plánu riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách

Zabezpečenie ochrany klientov a personálu DSS počas pandémie COVID-19 - Úrad verejného zdravotníctva SR

Zabezpečenie ochrany kleintov a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandémie COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)

Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania - VZOR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Otvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR (22.04.2020)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Otvorenie prevádzok dôchodcov - zmena

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19

Odporúčané postupy v prípade osôb s opakovaným pozitívnym laboratórnym výsledkom na COVID-19 v karanténnych zariadeniach

Zásady pre ubytovacie zariadenia hotelového typu poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Štátna karanténa s účinnosťou od 1. mája 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Prevádzky 2. fáza

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Hromadné podujatia, bohoslužby

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Opatrenie zastupiteľstva a pohreby

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky : Usmernenie k detským ihriskám v exteriéri

Szlovák Közegészségügyi Hivatal : Szabadtéri játszóterek működtetése

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Návrh opatrenia rozšírenie výnimiek

Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskéj republiky pri ohrození verejného zdravia - Výnimka - poradenské centrá, strava, rehabilitácie

Rozhodnutie - Zákaz návštev nemocnice

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Návrh, štátna karanténa - Final

ÚVZ SR: Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020 (sumár najdôležitejších zmien)

Opatrenie 21 týždeň

COVID-19: od stredy 20. mája pristupujeme k výraznému uvoľňovaniu opatrení

Formulár o prekročení štátnej hranice 

ÚVZ SR: Všetky prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (nosenie rúšok, činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach, svadobné, pohrebné ohrady a pod.)

Ekaranténa, štátna karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Zmena opatrenia prevádzky, zariadenia pre detí a mládež, platné od 01.06.2020

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalčiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení - Hranice, rúška a ostatné

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (nosenie rúšok, činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach, svadobné, pohrebné obrady a pod.)

Opatrenie 22 a 21 týždeň

E karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - platné od 03.06.2020 - rúška

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - platné od 03.06.2020 - prevádzky 4. fáza

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (nosenie rúšok, činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach, svadobné, pohrebné obrady a pod.)

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (nosenie rúšok, činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach, svadobné, pohrebné obrady a pod.)

Opatrenie Úradu verejného dravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Zmena hranice AU, HU od 05. júna 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Zmena hranice ČR od 04. júna 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Opatrenie zrušenie zákazu návštev od 03. júna 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ÚVZ SR: Opatrenia sa naďalej uvoľňuje, hranice budú otvorené pre 19 krajín - platné od 10. júna 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Prevádzky, platná od 10.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény, platné od 10.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Rúška, platné od 10.06.2020

Oznámenie o skončení núdzového stavu na území SR

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia pacienta izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (nosenie rúšok, činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach, svadobné, pohrebné obrady a pod.)

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Final opatrenia prevádzky, platí od 20. júna, ruší 7438

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohorzení verejného zdravia - Final opatrenie rúška, stredné školy OLP, platí od 20. júna, ruší 4825

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 - Zmeny od 20. júna 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Opatrenie k hraniciam

Aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach

Zabezpčenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19

ÚVZ SR: Zmeny pri príchode zo zahraničia a pri organizovaní hromadných podujatí

Ako sa správať na kúpalisku

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Final opatrenia - rúška, platné od 04. júla 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Domáca izolácia, rizikové krajiny

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Zmena, prevádzky a HP

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (28. týždeň) - Kúpaliská, kontakty RUVZ

Čo robiť po príchode zo zahraničia

ÚVZ SR: Praktické informácie a kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín - ÚVZ SR usmernenia 29. týždeň

Opatrenie Úradu verejného zdracotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Zmena hranice

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

ÚVZ SR: Zvládnite horúčavy bez zdravotných rizík

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v Španielsku a Chorvátsku

ÚVZ SR: Zasadalo odborné konzílium, od prvého septembra nás čakajú zmeny

ÚVZ SR: Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky)

Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (33. týždeň)

Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia osôb z izolácie v domácom prostredí po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo po kontakte s osobou s ochorením COVID-19

ÚZV SR: Základom pitného režimu majú byť nízko mineralizované vody

Pre druhú pandémie COVID-19 má Slovensko nový pandemický plán

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Pandemický plán prípad pandémie v Slovenskej republike (kompletné znenie)

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike

Cestovné odporúčanie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

ÚVZ SR: Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky)

ÚVZ SR: Informácia k potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 za deň 19.09.2020 (80 potvrdených prípadov)

ÚVZ SR: Zasadalo odborné konzílium, verejnosť informovalo o plánovaných zmenách od 1. septembra 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Prevádzky a HP

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Hranice, domáca izolácia, rizikové krajiny

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Zamestnávateľ

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Zmena - rúška

ÚVZ SR: Prehľad opatrení platných od septembra 2020

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

ÚVZ SR: Ako vybaviť žiakov do školy

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Zmena hranice od 10. septembra 2020 od 07:00 hod. do odvolania

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Prevádzky a HP

Usmernenie hlavného hygienika Slovensjek republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoC-2 (deviata aktualizácia)

Zasadala Pandemická komisia vlády SR, regionálnym hygienikom v niektorých okresoch odporúča prijať opatrenia na lokálnej úrovni

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejnej zdravia - Opatrenia rúška

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Opatrenie hranice

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Opatrenie prevádzky a HP

Na jednom mieste: Tu nájdete všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19

Zasadala pandemická komisia, budú sa meniť niektoré opatrenia

ÚVZ SR: Praktické informácie a kontakty na RÚVZ v SR po príchode z rizikových krajín (postup po príchode zo zahraničia, pravidlá domácej izolácie, čo robiť v prípade pozitívneho testu)

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pri ohrození verejného zdravia

Ústredný krízový štáb navrhol sprisnené opatrenia od 1. októbra

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Opatrenie hranice od 1. októbra 2020 od 7.00 hod.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Opatrenia rúška od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Opatrenie prevádzky a HP

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 - Vyhlásenie núdzového stavu

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenia druhej vlny koronavírusu COVID-19

NA JEDNOM MIESTE: TU nájdete všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19

Epidemiologická situácia

NA JEDNOM MIESTE: TU nájdete všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19

Hlavný hygienik Ján Mikas: Nehľadajme cesty, ako obísť pravidlá

ÚVZ SR: Čo by ste mali vedieť o chrípkovej sezóne 2020/2021

ZASADAL KRÍZOVÝ ŠTÁB, OPATRENIA SA SPRÍSNIA

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Prevádzky a HP

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SLovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Rúška

NA JEDNOM MIESTE: TU nájdete všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19

Manuál pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotnítva Slovenskej republiky OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVId-19 (týkajúci sa najvyšších súťaží vo futbale - len muži, ľadovom hokeji - len muži, basketbale, volejbale a hádzanej)

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe (prezentácia)

UZNEENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19 / Koordinačné pokyny - Információk a COVID-19 országos tesztelésről / Iránymutatás

Vestník vkády SR - Čiastka 11

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020

Uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020

Vestník vlády SR - Čiastka 12

Na jednom mieste: TU nájdete všetky aktuálne platné opatrenia, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 704 zo 4. novembra 2020

Vestník vlády Slovenskej republiky - Čiastka 14

NA JEDNOM MIESTE: TU nájdete všetky aktuálne platné vyhlášky, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie

Uznesenie vlády SR: Najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky

Testovanie v druhom kole 7. - 8. novembra - Otázky a odpovede

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020 - Predĺženie núdzového stavu na obdobie 90 dní

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe k 30.10.2020 - prezentácia

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe - prezentácia, 06.11.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky s súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (desiata aktualizácia)

Uznesene vlády SR: Najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky

NA JEDNOM MIESTE: TU nájdete všetky aktuálne platné vyhlášky, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie

Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výykone zamestnania - Munkáltatói igazolás határon ingázók rśzére

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe - prezentácia, 20.11.2020

 

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 9. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2020 11:16
Autor: