Navigácia

Obsah

Aktuality

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 23. novembra 2022!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2022. november 23-án!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 02. decembra 2022!

-   A válogatott hulladék - műanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2022. december 02-án!

Správy

prvá
z 10
posledná

#

Trieďme odpad, oplatí sa to! - Szelektálni érdemes!

Ak správne triedime, svet je krajší! - Helyes szelektálással egy szebb környezetért! celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor:
#

Stláčajme odpad!

Stláčajme odpad!
Ušetríme miesto nielen v kontajneri celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor:
#

Deň matiek - Anyák napja

A Koronavírus - járvány miatt 2020. május 3-án, ma a megszokottól eltérően, idén hangosbemondón keresztül köszöntöttük az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédnagymamákat, Keresztmamákat! celý text

ostatné | 3. 5. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Obvodný lekár MUDr. Blažej Fehér - MUDr. Fehér Balázs körzeti orvos celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Slovenská Pošta - Szlovák Posta celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:
#

Oznam! - Értesítés!

Seniori, sme tu pre Vás! Povedzme STOP podvodníkom!

Vigyázzunk idős szeretteinkre! Mondjunk NEMET a csalóknak! celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Nosenie ochranných rúšok - Védőmaszk videlése celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Pošta Čiližská Radvaň - Csilizradványi posta celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor:
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor:
#

Megemlékezés

1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor:

Oznam - Értesítés

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Nyugat-Szlovákiai Vízművek celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Obmedzený pracovný režim na Obecnom úrade - Korlátozott üyfélfogadás a Községi Hivatalban celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:

Oznam! - Értesítés!

Okresný úrad, odbor krízového riadenia v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 2020

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor:
#

Rozhodnutie

Zriaďovateľské voľno pre prevádzku Materskej školy s VJM - Óvoda, 930 08 Baloň 254 od 12.03.2020 do 18.03.2020 celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor:

Koronavírus COVID-19C na Slovensku - COVID-19 Koronavírus Szlovákiában

Koronavírus COVID-19C na Slovensku - COVID-19 Koronavírus Szlovákiában celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor:
#

Pozvánka - Meghívó

Dňa 20. decembra 2019 o 18,00 hod. v obecnom parku

Időpont: 2019. december 20., 18,00 óra
Helyszín: kőzségi park celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor:
#

Adventny koncert - Csilizközi adventi koncert

Dňa 14. decembra 2019 o 17,00 hod. v kostole

Időpont: 2019. december 14., 17,00 óra
Helyszín: balonyi Sarlós Boldogasszony római katolikus templom celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor:
#

Vianočné tvorivé dielne - Karácsonyváró kézműves foglalkozás

Dňa 14. decembra 2019 od 12,00 do 16,00 hod. v Obecnom dome

Időpont: 2019. december 14., 12,00 - 16,00 óra
Helyszín: balonyi faluház celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor:
#

Pozvánka - Meghívó

Dňa 06. decembra 2019 o 18,00 hod. v Obecnom dome
Hudobný program, účinkujú Pőthe István a Benes Ildikó.

Időpont: 2019. december 06., 18,00 óra
Helyszín: balonyi faluház. Pőthe István és Benes Ildikó zenés műsora. celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor:

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Oznámenie Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Nitre celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor:

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Informácie pre voliča - Tájékoztató a választópolgár részére celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor:

Pályázati felhívás

Balony község a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. törvénye 4. § és a közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításaik értelmében

pályázatot hirdet
a Balony-i Óvoda igazgatói tisztségének betöltésére

2020. január 1-től kezdődő időszakra.
celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor:

Civilná ochrana

Prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva formou metodickej pomoci celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor:

Program odpadového hospodárstva

Program obce Baloň: na roky 2016 - 2020 celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor:
#

Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 2019

Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru V Dunajskej Strede celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor:

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc - A lakosság felkészítése az polgári és önvédelemre vészhelyzet esetén

Čo urobiť, keď zaznie siréna (mimo doby pravidelného preskúšania) - Mit kell tenni, ha megszólal a sziréna (a rendszeres szirénapróba idején kívül) celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor:
prvá
z 10
posledná