Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.10.2018

Zmluva o dodávke olynu

059/18

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel, a.s.

Obec Baloň

25.09.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

058/18

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č.7/2018

012/19

Neuvedené

Diószeghy Zoltán

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 9/2018

072/18

227,08 EUR

Judita Tóthová

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 6/2018

069/18

239,26 EUR

Mezzeiová Iveta

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 4/2018

066/18

362,56 EUR

Horváthová Melinda

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 8/2018

065/18

192,92 EUR

Kozmová Beáta

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 2/2018

064/18

232,09 EUR

Bíróová Hajnalka

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 3/2018

063/18

238,02 EUR

Imrich Vasmera a spol.

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnýjme bytových priestorov č. 5/2018

062/18

208,77 EUR

Eva Csibaová

Obec Baloň

20.09.2018

Zmluva o podnájme bytových priestorov č. 1/2018

061/18

199,09 EUR

Bognárová Mária

Obec Baloň

30.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme bytových priestorov

1/19

Neuvedené

Diószeghy Zoltán

Obec Baloň

30.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme bytových priestorov

1/18

Neuvedené

Judita Tóthová

Obec Baloň

30.08.2018

Dodatok č. k Zmluve o podnájme bytových priestorov

1/18

Neuvedené

Mezzeiová Iveta

Obec Baloň

30.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme bytových priestorov

1/18

Neuvedené

Horváthová Melinda

Obec Baloň

30.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme bytových priestorov

1/18

Neuvedené

Kozmová Beáta

Obec Baloň

30.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme bytových priestorov

1/18

Neuvedené

Bíróová Hajnalka

Obec Baloň

30.08.2018

dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme bytových priestorov

1/18

Neuvedené

Imrich Vasmera a spol.

Obec Baloň

30.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme bytových priestorov

1/18

Neuvedené

Eva Csibaová

Obec Baloň

30.08.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme bytových priestorov

1/18

Neuvedené

Bognárová Mária

Obec Baloň

17.08.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

057/18

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

10.08.2018

Zmluva č. 018 - 3 - ŠP /2018 o poskytnutí účelovej dotácie

056/18

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baloň

06.08.2018

Zmluva o bežnom účte na dotácie

055/18

Neuvedené

VÚB, a.s.

Obec Baloň

02.08.2018

Zmluva o dielo Č. 89/2018/20

053/18

84 180,12 EUR

BALA a.s.

Obec Baloň

31.07.2018

Dohoda o zrušení nájomného vzťahu

052/18

Neuvedené

Soósová Beatrix

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: