Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.06.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

035/19

Neuvedené

Peter Vörös a manž. Helena

Obec Baloň

06.06.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

034/19

Neuvedené

Tomáš Darnai

Obec Baloň

31.05.2019

Dohoda č. 19/04/50J/20

033/19

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

28.05.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

032/19

Neuvedené

Szilárd Both

Obec Baloň

28.05.2019

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

031/19

Neuvedené

Tibor Vasmera a spol.

Obec Baloň

13.05.2019

Zmluva o dielo

030/19

49 484,23 EUR

PTS-Beton s.r.o.

Obec Baloň

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

029/19

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baloň

16.04.2019

Rámcová zmluva č. 008/2019

028/19

Neuvedené

ODV - ovocinárske družstvo

Obec Baloň

29.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

027/19

Neuvedené

Július Németh

Obec Baloň

29.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

026/19

Neuvedené

Roman Čimo

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

025/19

Neuvedené

Helena Holocsiová

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

024/19

Neuvedené

Helena Vidová

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

023/19

Neuvedené

Mária Simonová

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

022/19

Neuvedené

Oľga Sándorová

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

021/19

Neuvedené

Etela Johancsiková

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

020/19

Neuvedené

Helena Nemethová

Obec Baloň

28.03.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

019/19

Neuvedené

Edita Vörösová

Obec Baloň

28.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

017/19

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Baloň

26.02.2019

Dohoda číslo 19/04/052/5

015/19

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Baloň

10.02.2019

Dohoda

016/19

Neuvedené

Občianske združenie Divadlo Rivalda

Obec Baloň

01.02.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

018/19

Neuvedené

Szilvia Németh

Obec Baloň

31.01.2019

Zmluva o nájme bytu

013/19

Neuvedené

Gábor Németh

Obec Baloň

30.01.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312041R86901

011/19

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Baloň

02.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

1/19

Neuvedené

Szilvia Németh

Obec Baloň

02.01.2019

Zmluva o nájme bytu

010/19

Neuvedené

Gejza Udvarhelyi a spol.

Obec Baloň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: