Navigácia

Obsah

-   Najbližší zber odpadu z odpadových nádob bude dňa 11. decembra 2019!

-   A háztartási hulladék elszállítása a szeméttárolókból 2019. december 11-én!

 

-   Najbližší zber triedeného odpadu - plasty, PET - bude dňa 6. decembra 2019!

-   A válogatott hulladék - müanyag, PET - elszállítása a házak elöl  2019. december 6-án!

Zber odpadu s firmou FCC Slovensko s.r.o. - Hulladékszállítás FCC Slovensko s.r.o.

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. Stiahnuté: 260x | 21.06.2017

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. za rok 2018 Stiahnuté: 210x | 29.01.2018

Harmonogram zvozu domáceho kom. odpadu, triedených zložiek z farebných kont. za rok 2019 Stiahnuté: 136x | 04.01.2019

Zber odpadu na Zberný dvor Čiližská Radvaň - Hulladékszállítás Gyűjtőudvar Csilizradvány

Harmonogram zvozu triedeného odpadu zpred rod. domov Stiahnuté: 258x | 21.06.2017

Harmonogram zvozu triedeného odpadu zpred rod. domov za rok 2018 Stiahnuté: 231x | 03.01.2018

Harmonogram zvozu triedeného odpadu zpred rod. domov za rok 2019 Stiahnuté: 169x | 07.01.2019

Stránka

  • 1